Prodavač: Articoolisan d.o.o.

Adresa sjedišta: Skenderpašina 33, 71 000 Sarajevo

Adresa poslovne jedinice Articoolisan ART SHOP:  Zelenih beretki 10, 71000 Sarajevo.

E – mail: prodaja@art.ba

JIB: 4202742550008

Broj računa: 3387302238541748

Naziv banke: UNICREDIT BANK d.d.