Prodavač: Articoolisan d.o.o.

Adresa sjedišta: Stupska bb C2, Sarajevo – Ilidža

E – mail: elma.beslic@articoolisan.com

JIB: 4202742550008

Broj računa: 3387302238541748

Naziv banke: UNICREDIT BANK d.d.